ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

W dniach od 10 do 15 października 2011 r. w ZSE–H przebywa grupa nauczycieli z Technology College Aalborg (Dania). Pobyt duńskich gości związany jest z realizacją programu „Edukacyjne zastosowanie mikrosterowników”, finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci.

LEKCJE PROGRAMOWANIA ROBOTÓW

W dniach 30.05 - 04.06.2011r odbył się kolejny i niestety ostatni kończący wyjazd szkoleniowy w ramach programu partnerskiego Leonardo da Vinci „Savoir vivre w hotelarstwie” do Grecji. Tym razem na przepiękną grecką wyspę Kretę do miejscowości Heraklion. W wyjeździe uczestniczyli: wicedyrektor d/s kształcenia CKP Janusz Budzik, nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKP Renata Grodzka -Truszkowska i nauczyciel języka angielskiego Mirela Jezik.

WYJAZD NA GOŚCINNĄ WYSPĘ KRETĘ

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich zakończył się pierwszy etap projektu Wymiana doświadczeń z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki, realizowanego z duńską szkołą w ramach projektu Leonardo da Vinci i finansowanego w całości ze środków unijnych.

STAŻ NAUCZYCIELI W TCA AALBORG

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu przystąpił do realizacji projektu „Wymiana doświadczeń z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki” realizowanego z TCA Aalborg (Dania) w ramach programu Leonardo da Vinci. Autorami projektu o budżecie wynoszącym 13 500 euro, w stu procentach finansowanym ze środków unijnych, są nauczyciele ZSE-H, Dariusz Antkiewicz i Henryk Lisowski.

DUŃSKA PRZYGODA Z ROBOTAMI

W dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich odbyła staż pierwsza grupa nauczycieli z Technology College Aalborg (Dania). Pobyt duńskich gości związany był z realizacją programu „Edukacyjne zastosowanie mikrosterowników”, finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci. Wspólną platformą dla partnerów projektu jest LEGO Mindstrorms NXT 2.0.

DUŃCZYCY W NASZEJ SZKOLE

W dniach 22-26.11.2010 kolejna grupa uczniów ZSE-H uczestniczyła w realizacji projektu Leonardo da Vinci „Savoir- Vivre w hotelarstwie”. Tym razem uczennice Aneta Tarnowska, Anna Lewandowska, Marta Brzezicka i Marta Małachowska, wszystkie z klasy IIIh2 pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu Pani Anny Grabowskiej-Gieorgijewskiej przebywała w Bochum w Niemczech u naszego partnera Gewerkstatt GMBH.

SAVOIR - VIVRE PONOWNIE W BOCHUM

W dniach 8-9 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej Kołobrzeskiego Zespołu Hotelowego odbyło się seminarium z udziałem wykładowców duńskich: Christiana Hasllam i Johna Solvkjar. Wydarzenie to stanowiło element przygotowania kulturowo-pedagogicznego dla uczestników stażu, realizowanego w ramach projektu numer PL/08/LLP-LdV/IVT/140218, o tytule "Staż w Aalborgu czynnikiem podnoszącym kwalifikacje uczniów technikum w zawodzie technik informatyk", zatwierdzonego do realizacji ze środków programu Leonardo da Vinci. Autorami projektu są nauczyciele ZSE-H Dariusz Antkiewicz i Henryk Lisowski.

INFORMATYCY Z KOŁOBRZESKIEGO EKONOMA W DANII

 

W dniach 9-15 listopada 2009r. uczennice klas II Technikum Hotelarskiego: Marta Małachowska, Daria Karlińska, Joanna Fiszer, Marta Lewandowska, Katarzyna Kaczanowska i Magda Chwiałkiewicz uczestniczyły w realizacji programu Leonardo da Vinci "Savoir-vivre w gościnności - jakościowy model doskonalenia zawodowego dla uczniów szkół średnich" w Bochum w Niemczech.

SAVOIR - VIVRE W HOTELARSTWIE

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG