ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

DUŃCZYCY W NASZEJ SZKOLE

W dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich odbyła staż pierwsza grupa nauczycieli z Technology College Aalborg (Dania). Pobyt duńskich gości związany był z realizacją programu „Edukacyjne zastosowanie mikrosterowników”, finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci. Wspólną platformą dla partnerów projektu jest LEGO Mindstrorms NXT 2.0.

W ramach stażu, z udziałem duńskich i polskich nauczycieli, zrealizowano następujące elementy projektu:

  1. porównanie polskiego i duńskiego systemu edukacyjnego, programów nauczania dla zawodu technik informatyk (i jego duńskiego odpowiednika) oraz systemów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  2. zwiedzanie lokalnych firm, które w procesie produkcyjnym stosują na co dzień mikrosterowniki (m.in. P.P.U.H. RASEL),
  3. demonstracja i ocena projektów uczniowskich z zakresu programowania robotów NXT 2.0, a także grafiki 3D,
  4. zaplanowanie lekcji z zakresu robotyki,
  5. przygotowanie kulturowe: poznanie historia miasta Kołobrzeg, zwiedzanie lokalnych zabytków.

Kolejną wizytę w ZSE-H nauczyciele z Aalborga odbędą w marcu 2011.

Organizatorem wszystkich staży jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSE-H.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG