ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” jest realizowany od 01-04-2020r. do 30-09-2022r. wspólnie przez następujące instytucje:

  1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner Wiodący)
  2. Powiat Kołobrzeski (Partner)

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K027/19

Całkowita wartość projektu: 2 521 050,70 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 2 246 250,70 zł.

O PROGRAMIE

W dniach 21-22.01.2022r i 25-26.02.2022r w ramach projektu „ Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” 20 uczniów z klas gastronomicznych kierunek: technik żywienia i usług gastronomicznych” uczestniczyło w kursie „ Czekolada, praliny” na którym nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące rodzajów czekolady, zasad temperowania czekolady, metod barwienia, a także przygotowywania pralin i nadzień do pralin oraz zasad ich formowania i zdobienia.

Renata Grodzka- Truszkowska
Koordynator szkolny projektu

KURS "CZEKOLADA, PRALINY"

Od 10 grudnia 2021r do 27 lutego 2022r w ramach projektu „ Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” 40 uczniów z kierunku: technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki uczestniczyło w kursie „ Animator czasu wolnego”. Młodzież poznała zasady planowania usług związanych z rekreacją oraz wypoczynkiem gości indywidualnych , a także grup. Nabyła umiejętności efektywnego wykorzystania czasu wolnego, technik przełamywania stresu, zasad komunikacji z grupą, projektowania konkursów i zabaw dla różnych grup społecznych, a także sporządzania dokumentacji związanej z organizacją czasu wolnego. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin i otrzymali certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji, gratulujemy i życzymy fajnej zabawy podczas wykonywania zawodu animator czasu wolnego 😊

Koordynator szkolny projektu
Renata Grodzka- Truszkowska

 

KURS "ANIMATOR CZASU WOLNEGO"

W dniach 14-15.01.2022r i 18-19.02.2022r w ramach projektu „ Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” 20 uczniów z klas gastronomicznych kierunek: technik żywienia i usług gastronomicznych” uczestniczyło w kursie „ Cukiernictwo hotelowe”.

KURS "CUKIERNICTWO HOTELOWE"

W dniach 21- 22 stycznia 2022r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczący w projekcie „ Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” szkolili się na kursie „ Barista”.

KURS "BARISTA"

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

KURS NOWOCZESNE TRENDY W GASTRONOMII - HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół EkonomicznoHotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

KURS CZEKOLADA I PRALINY - HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

KURS CUKIERNICTWO HOTELOWE - HARMONOGRAM

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG