ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KURS CZEKOLADA I PRALINY - HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół EkonomicznoHotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

KURS CZEKOLADA I PRALINY - 16 godzin

 

 

DATA

DZIEŃ 

GODZINY 

LICZBA GODZIN

SALA

GRUPA I 

 

 

 

21.01.2022

 

 

 

Piątek

13.30-18.15

6

Pracownia gastronomiczna- szkoła ZSE-H

1.Sobczak Julia

2.Stolarek Adam

3.Ściegienna Maria 4.Mikołuć Natalia

5.Bielecka-Rawska Oliwia

6.Paciorkowski Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska Aleksandra

9.Bugajczyk Adrian

10.Szatkowski Szymon

22.01.2022

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

09.00- 17.15

10

Pracownia gastronomiczna-szkoła ZSE-H

 

1.Sobczak Julia

2.Stolarek Adam

3.Ściegienna Maria 4.Mikołuć Natalia

5.Bielecka-Rawska  Oliwia

6.Paciorkowski Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska Aleksandra

25.02.2022

Piątek

13.30 -18.15

6

Pracownia gastronomiczna-szkoła ZSE-H

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk Nadia

3.Berkieta Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia

8.Sołoducha Kuba

9.Zelewska Patrycja

10.Pasieka Dominika

26.02.2022

Sobota

09.00-17.15

10

Pracownia gastronomiczna-szkoła ZSE-H

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk Nadia

3.Berkieta Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia

8.Sołoducha Kuba

9.Zelewska Patrycja

10.Pasieka Dominika

Sporządziła:

Renata Grodzka- Truszkowska

Koordynator szkolny projektu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG