ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Projekt Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", związanego z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i awakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego".

FUNDUSZE Z PROGRAMU "RYBACTWO I MORZE"

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG