ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Kilka słów o szkole

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu należy do ścisłej czołówki polskich szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się najwyższej jakości edukacją zawodową w obszarach: administracyjno-biurowym, turystyczno-gastronomicznym, elektryczno-elektronicznym. Zespół działa od ponad 45 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych (np. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – PERSPEKTYWY) i systematycznie poprawiając pozycje także w edukacyjnych inicjatywach szkół z krajów Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko–Gastronomiczno–Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Luksemburgu oraz zaprzyjaźnionych szkół zawodowych z Niemiec i Danii.

Misją Szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w świecie odpowiedzialnych liderów biznesu, reklamy, informatyki, programowania, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, turystyki – przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak i do tego, by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talent w oparciu o nowoczesną bazę i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wspieraną działaniami zatrudnionych w szkolne: doradcy metodycznego, doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga.

Współczesna gospodarka i współczesne społeczeństwo potrzebują prawdziwych liderów. Ludzi, którzy potrafią strategicznie planować, konsekwentnie działać, skutecznie rozwiązywać problemy, nie obawiać się prawidłowo skalkulowanego ryzyka, angażować się w pracę i zarażać entuzjazmem innych. Ludzi pragnących rozwijać swoje talenty menedżerskie i przedsiębiorcze. Otwartych na nowe idee i pomysły, którzy umieją obserwować zachodzące na świecie zmiany i dostosowywać do tego własne działania. Osoby, które umieją patrzeć na gospodarkę i firmę głębiej, niż tylko przez pryzmat krótkookresowych zysków. Liderów rozumiejących poglądy innych, potrafiących dyskutować, przekonywać, przewodzić.


SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU KSZTAŁCĄ TAKICH SPECJALISTÓW


Nasz własny model kształcenia opiera się na trzech filarach:

 1. Rozwój wiedzy i umiejętności.
 2. Zastosowanie wiedzy w praktyce.
 3. Rozwój osobisty uczniów.


W programach nauczania kładziemy nacisk na zrozumienie zróżnicowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa, zrozumienie współzależności miedzy różnymi obszarami działalności w gospodarce. Nad stałym doskonaleniem programów nauczania i ich jakością czuwają nauczyciele Zespołu.

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST DOSTOSOWANIE EDUKACJI DO PRAWDZIWYCH POTRZEB RYNKU

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu to:

 • Lider Edukacji Zawodowej (tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej); Szkoła z Klasą; Szkoła Przedsiębiorczości; Bezpieczna Szkoła; Zachodniopomorska Szkoła Jakości; Promotor Ekologii - Narodowej Rady Ekologicznej; Dobrze zaPROJEKTOwana Szkoła w 2015 i 2016 roku; Szkoła bez przemocy; Szkoła wdrażająca modułowe programy kształcenia zawodowego; Szkoła odkrywców talentów,
 • członek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego; członek Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, członek Stowarzyszenia Księgowych Polskich,
 • szkoła objęta patronatem akademickim Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wyższej Szkoły Gospodarki
  w Bydgoszczy; współpracująca z Uniwersytetem Szczecińskim i Politechniką Koszalińską oraz Techno -parkiem Pomerania w Szczecinie,
 • Zespół Szkół odznaczony Medalem „PRO MEMORIA”; Odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”; Złotą ODZNAKĄ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO; Srebrną i Brązową Odznaką Honorową POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA,
 • autor 46 zrealizowanych projektów Unii Europejskiej w ramach Programów: Leonardo da Vinci; Interreg III, IVA, VA; Erasmus+; Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
 • podmiot zatrudniający 145 nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych, kształcących 900 uczniów i słuchaczy oraz 230 uczniów odbywających różne formy praktycznej nauki zawodu w warsztatach HO-GA-TUR z 15 polskich szkół zawodowych.
  NAJWIĘKSZA SZKOŁA W REGIONIE – www.ekonom.kolobrzeg.pl
  78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 13, tel. 94 35 405 83, fax 94 35 405 93.

HISTORIA

Gmach szkoły był zniszczony w czasie działań wojennych. Remont zakończono w 1959 roku. W południowej części gmachu powołano do życia szkołę podstawową. Dyrektorem został mgr Bronisław Zgoła, który na polecenie Kuratorium Oświaty w Koszalinie, przygotował bazę dla Studium Nauczycielskiego w północnej części gmachu. 1 września 1960 roku powstało dwuletnie studium nauczycielskie, oparte o jedenastoletnią szkołę ogólnokształcącą. Pierwszym dyrektorem został mgr Antoni Błaszczak. 17 marca 1965 r. szkoła otrzymała imię ppor. Emilii Gierczak (córki legionisty), która mając 20 lat poległa w walce o Kołobrzeg 16 marca 1945 roku. Studium ukończyło 3248 słuchaczy, łącznie ze stacjonarnymi, zaocznymi i eksternistycznymi. Zostało zlikwidowane w 1971r. Zespół Szkół Zawodowych powstał po likwidacji Studium Nauczycielskiego w 1971r. i na bazie Liceum Ekonomicznego, które istniało do 1963r. w Kołobrzegu przy ulicy Piastowskiej.

Liceum Ekonomiczne przy ul. Łopuskiego początkowo kształciło w trzech specjalnościach:

 1. ekonomii i organizacji przedsiębiorstw
 2. dokumentacji i informacji technicznej oraz ekonomicznej
 3. księgarstwie.

Od 2004 roku szkoła nosi miano Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich.
Dziś jesteśmy największą w powiecie placówką oświatową, kształcącą w zawodach ekonomicznych, hotelarskich i gastronomicznych – na poziomie wymagań UE. Obecnie kształci się u nas 1195 uczniów i słuchaczy szkół młodzieżowych ponadgimnazjalnych i policealnych oraz 340 osób w systemie zaocznym.

DZIAŁALNOŚĆ W AEHT

Stowarzyszenie Szkół Hotelarsko-Turystycznych (AEHT) jest międzynarodową organizacją pozarządową posiadającą status konsultanta przy Radzie Europy. Głównym celem tego stowarzyszenia jest promowanie europejskiego spojrzenia na świat poprzez:zapewnianie środków komunikacji pomiędzy europejskimi szkołami hotelarsko-turystycznymi upowszechnianie informacji o wychowaniu w duchu gościnności w innych krajach zachęcanie do wymiany uczniów i nauczycieli ustanawianie bliższych kontaktów pomiędzy szkołami, a przedsiębiorstwami korzystanie ze wspólnych metod nauczania, materiałów, wiedzy i umiejętności.

AEHT swoją działalnością obejmuje wszystkie szczeble systemu edukacyjnego, tj. nie tylko dyrekcje szkół, ale też grono pedagogiczne i uczniów. Dla zaspokojenia potrzeb w/w uczestników organizuje się różnorodne spotkania, warsztaty szkoleniowe i konkursy zawodowe. Organem kierowniczym jest Komitet Wykonawczy ("Comité Directeur"), w skład którego wchodzi jeden przedstawiciel z każdego kraju członkowskiego. Członkowie wybierają Przewodniczącego (aktualnie jest nim Mr Alfonso BENVENUTO, z Włoch) oraz wiceprzewodniczących (jednym z nich jest Pani Bogusława Pieńkowska z Policealnego Studium Hotelarsko-Turystycznego z Warszawy). Wyznacza się również Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny i Skarbnik tworzą Prezydium ("Bureau"). Role członków Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Wykonawczego określają Statut oraz Regulamin Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają wgląd w protokoły z posiedzeń Komitetu Wykonawczego. Stowarzyszenie zostało utworzone w 1988r. z inicjatywy p.p. Jean-Paul Bernard i Martin Bruder, Dyrektora i Z-cy Dyrektora Szkoły Hotelarsko-Turystycznej w Strasburgu Illkirch we Francji. W 1988 roku, w chwili zakładania Stowarzyszenia, AEHT skupiało 24 szkoły z 16 krajów europejskich. W ciągu minionych lat liczba członków znacznie zwiększyła się i obecnie wynosi około 320 szkół reprezentujących ponad 30 krajów.

Kraje z których szkoły są zrzeszone w AEHT: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luxemburg, Macedonia, Monako, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytani

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich jest partnerem szkół z: Danii, Szwecji, Niemiec, Francji, Luksemburga i Czech.

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG