ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

W dniu 30 czerwca 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacji ścianki wspinaczkowej o zmiennej tektonice w celu poprawienia funkcjonalności i dostępności”. Prace będą miały na celu rozbudowę ścianki i poprawę jej funkcjonalności oraz dostępności. Przewidywany koszt zadania to 77.490 złotych, z czego wysokość dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizacje infrastruktury  sportowej w roku 2023 wyniesie 30.000 złotych, a 47.490 złotych będzie pochodzić ze środków własnych powiatu. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2023.

MODERNIZACJA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG