ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

STAŻ NAUCZYCIELI W TCA AALBORG

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich zakończył się pierwszy etap projektu Wymiana doświadczeń z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki, realizowanego z duńską szkołą w ramach projektu Leonardo da Vinci i finansowanego w całości ze środków unijnych.

Najważniejszym komponentem pierwszej fazy projektu był wyjazd (3-26.04.2011 r.) pięciu nauczycieli naszej szkoły na trwający dwa tygodnie staż w Danii. Uczestnicy stażu zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie programowania mikrokontrolerów w oparciu o platformy Arduino i LEGO Mindstorms NXT 2.0 oraz język C#. Wszystkie zadania realizowane były metodą projektów.

Nauczyciele ZSE-H otrzymali certyfikaty sygnowane przez TCA Aalborg, uzyskując przy tym wysokie oceny duńskich wykładowców.

Wartością dodana stażu były odwiedziny w firmach RTX, Grundfos oraz Bang & Olufsen – światowych liderów w zakresie zastosowania mikrokontrolerów w procesie produkcyjnym.

Program Leonardo da Vinci przewiduje także działania kulturoznawcze, w ramach których uczestnicy projektu w czasie weekendu zwiedzali zabytkową część miasta, muzeum wikingów, poznając przy tym historię i dziedzictwo kulturowe Daniii.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG