ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

SUKCES PROJEKTU ERASMUS+ DLA GASTRONOMÓW

Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich, zakończył realizację projektu " Transgraniczne kształcenie dualne jako moderator jakości usług gastronomicznych", realizowanego w ramach programu unijnego Erasmus+. Ostatnim i najtrudniejszym ogniwem, było sporządzenie i  przesłanie drobiazgowego raportu końcowego, do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie.

I właśnie z Warszawy, napłynęła miła informacja, że raport końcowy,  otrzymał ocenę bardzo dobrą ,  uzyskując maksymalną liczbę punktów ( 100 punktów na 100 możliwych ). Ponadto projekt został rekomendowany, jako przykład dobrej praktyki , co jest uznaniem jego bardzo wysokiej jakości  i zarazem  dużym sukcesem naszej szkoły. Wszechstronnej i wnikliwej ocenie, podlegały  między innymi: cele i rezultaty projektu, harmonogram realizacji , zarządzanie , efekty uczenia, metody upowszechniania i certyfikacji oraz ewaluacja.  
Przypomnijmy , że projekt z budżetem 75 000 Euro, realizowaliśmy z Tech College Aalborg (Dania). Jednym z kluczowych jego komponentów, był pobyt  22 uczniów, kształconych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych  oraz  5 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych  na stażu w Danii (uczniowie – 4 tygodnie, nauczyciele- 2 tygodnie).

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG