ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PROGRAM "KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

W roku szkolnym 2022/23 wszyscy uczniowie klas pierwszych ZSE-H zostali objęci programem „Kultura bezpieczeństwa”. W ramach programu uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą, postępowania w sytuacji zagrożeń, awarii i wypadków.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie docenił zaangażowanie naszych uczniów i przekazał szkole podziękowanie. Programem PIP objęte są liczne placówki dydaktyczne w całej Polsce.

Szkoły biorące udział w programie będą mogły przystąpić do Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Będzie to już jedenasta edycja konkursu, którego patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nasi uczniowie już od września przygotowują się do tego konkursu.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG