ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PROFILAKTYKA HANDLU LUDŹMI I PRACY NIEWOLNICZEJ

W dniu 1 czerwca 2023r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się pogadanka profilaktyczna z funkcjonariuszem chor. SG Michałem Madejem z placówki Straży Granicznej  w Kołobrzegu. Temat dotyczył handlu ludźmi i pracy niewolniczej.

 W prelekcji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie CKZ odbywający zajęcia praktyczne w zawodzie: kucharz, kelner, cukiernik oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży przed zbliżającymi się wakacjami chęcią podjęcia pracy sezonowej zjawiska handlu ludźmi, jego skali oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą ten proceder.  Funkcjonariusz wytłumaczył obecnym na prelekcji uczniom, na czym polega współczesne niewolnictwo i jakie są formy wykorzystywania drugiego człowieka w kontekście pracy niewolniczej. Przedstawił również zagrożenia, jakie płyną z tego procederu, omówił, dlaczego jest to tak niebezpieczne oraz gdzie szukać pomocy. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, prac przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu i wszyscy uczestnicy  mieli możliwość zadawania pytań, na które funkcjonariusz starał się udzielić szczegółowych odpowiedzi.

 

Organizator spotkania: Anna Grabowska- Gieorgijewska.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG