ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

RZECZ O EMILII GIERCZAK…

16 marca 2023 w ramach Święta Szkoły i promocji naszej placówki w środowisku lokalnym zaprezentowany został projekt edukacyjny- gra historyczno edukacyjna - bez prądu pt. „Rzecz o dzielnej Kobiecie Emilii Gierczak bohaterce walk o Kołobrzeg 1945”.

Projekt realizowany był w ramach obchodów 78. rocznicy walk o Kołobrzeg autorstwa p. Krzysztofa Plewako- współpracownika Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i p. Joanny Kwaśnik- nauczyciela historii w ZSE-H w Kołobrzegu.

W przeddzień prezentacji projektu dzięki poświęceniu i pomysłowości p. Krzysztofa Plewako przy współudziale naszych uczniów została zamontowana makieta przedstawiająca miasto i przedmieścia Kołobrzegu w 1945r tj. scenerie, budowle, ruiny budynków, żołnierze armii biorących udział w walkach o Kołobrzeg  z postacią naszej patronki Emilii Gierczak.

Udział w grze edukacyjnej brali zaproszeni  uczniowie SP3, SP4, SP6 wraz z nauczycielami historii oraz uczniowie naszej szkoły.

Uczestnicy zdobywali wiedzę w trakcie wykładu i „żywej lekcji historii”.

Projekt miał funkcje edukacyjną połączoną z zabawą. Był doskonałą formą upowszechniania wiedzy historycznej n/t walk o Kołobrzeg 1945 oraz przybliżenia postaci Emilii Gierczak w kontekście historii miasta i regionu.

Przedsięwzięcie edukacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli i pokazało, że wśród uczniów są pasjonaci II Wojny Światowej, znawcy militariów, umundurowania żołnierzy itp.

Podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie, także bardzo dziękujemy uczniom ZSE-H za wielogodzinne przygotowania projektu, poświęcony  pozalekcyjny czas.

Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG