ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Szkolny Konkurs Historyczny z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego „ Walka o wolność. Powstanie styczniowe 1863-1864”.

W poniedziałek odbył się konkurs historyczny. Celem było upamiętnienie tradycji powstańczej z XIX wieku, uczczenie 160. rocznicy wybuchu  powstania styczniowego, krzewienie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz  popularyzacja wiedzy o powstaniach narodowych i postaciach z nimi związanych m.in. z biografią ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta.

Do rozwiązywania testu  konkursowego  przystąpiło 7 uczniów(test zawierał pytania otwarte i zamknięte, krzyżówkę oraz krótką formę wypowiedzi n/t  oceny postaci Romualda Traugutta jako bohatera i patrioty powstania styczniowego).

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali:

I miejsce- Martyna Lisowska 3t

II miejsce-Dawid Oślislok 4r5

III miejsce- Tomasz Jakubik 3t

Zwycięzcy otrzymali oceny z historii, a pozostali punkty zachowania.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach historycznych.

Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG