ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

W ramach akcji BohaterON w Twojej Szkole w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczniowie przygotowywali e- kartki, e-listy dla Powstańców.

Działania edukacyjne prowadzone były w listopadzie i grudniu w klasach czwartych na lekcjach historii o tematyce patriotycznej, uświadamiających ogromną rolę i poświęcenie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie oglądali dostępne filmy edukacyjne np. „ GŁÓD, BRUD I WESELA” – ŻYCIE CODZIENNE PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO , czy „Miasto 44”- Jana Komasy oraz wykładów na lekcjach historii, włączali się w pogadanki i dyskusje na temat udziału w Powstaniu Warszawskim młodych ludzi. Tworzyli metaplan „ Czy Powstanie Warszawskie było potrzebne? Ocena z perspektywy dzisiejszego czasu”; „Dlaczego Powstanie Warszawskie upadło?”. Z zainteresowaniem oglądali prezentacje multimedialne na temat Powstania Warszawskiego. Młodzież wirtualnie przemierzała powstańczą zniszczoną Warszawę, a także oglądała współczesne miejsca upamiętnienia powstańczego zrywu. Korzystając z zasobów internetowych i materiałów nauczyciela zapoznawali się ze zbiorami Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie zapoznali się na lekcjach ze stronę internetową akcji, którą także prześledzili samodzielnie, przygotowując się do lekcji, wykonując kartki i pisząc listy do Powstańców. Zredagowali 65 e- listów lube- kartek do Powstańców, część z nich zaadresowali do konkretnych osób. Swoje słowa często opatrzyli rysunkami symboli Powstania lub ilustracjami nawiązującymi do podjętych przez Powstańców działań wojennych. Młodzież najczęściej dziękowała Powstańcom za odwagę i poświęcenie w walce o wolność Polski, życząc zdrowia i długich szczęśliwych lat życia.

Koordynator akcji BohaterON w Twojej Szkole w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak Kołobrzeg-Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG