ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

OIMPIADA PCK z WIEDZY O HIV/AIDS I COVID

5.12.2022 r. uczennice naszej szkoły (Wiktoria Geisler IIIe, Gabriela Bednarska i Oliwia Polowczyk obie z III r) brały udział w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS i COVID zorganizowanej przez ZR PCK w Kołobrzegu.

Głównym celem było ukazanie problemu i uświadomienie młodzieży prawdy o HIV i AIDS a także pogłębienie wiedzy o COVID. Kształtowanie własnej świadomości postępowania i jej wpływ na stan zdrowia oraz krzewienie tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS . Dziewczęta znów wykazały się na dany temat dużą wiedzą, zajmując II miejsce wśród szkól ponadpodstawowych.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG