ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

LEKCJA O ATOMIE

W auli naszej szkoły odbyła się „Lekcja o atomie” poprowadzona  przez dr hab. inż. Piotra Szajerskiego z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej .

Tematyka była rozległa i obejmowała przypomnienie budowy atomu i jądra atomowego , wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w technice, nauce i medycynie, problematykę energetyki jądrowej,  budowę i sposób działania elektrowni jądrowej. Była też część praktyczną obejmująca pokazowe wykorzystanie dozymetru i licznika G-M do wykrywania skażeń promieniotwórczych. Na naszej lekcji posłużyły do określenia radioaktywności przedmiotów powszechnego użytku, jak też ciała człowieka. Wszak w ciągu sekundy w każdym z nas ulega rozpadowi kilka tysięcy atomów. Lekcja o atomie była sfinansowana z grantu Ministerstwa Klimatu i Środowiska                                                                       

Henryk Lisowski

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG