ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ZA CO MOŻNA DOSTAĆ KURATORA SĄDOWEGO?

We wtorek 24 maja br. mieszkańcy Internatu spotkali się p. Ewą Zieleńską kuratorem sądowym do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich. Pani kurator opowiedziała o pracy zawodowego kuratora sądowego, o obowiązkach kuratorskich, przejawach demoralizacji i odpowiedzialności karnej młodzieży.

Za jakie przewinienia dostaje się kuratora: jeżeli młody człowiek popełnia czyny karalne (przestępstwa, wykroczenia) albo (i) jest zdemoralizowany (bo pali papierosy, ma problem z narkotykami, alkoholem, wagaruje, ma wykolejonych kolegów, ucieka z domu, itp.) a do tego wszystkiego rodzice nie dają sobie z nim rady to wówczas Sąd może zastosować wobec tego osobnika nadzór kuratora. Kurator sądowy stawia sobie za cel zresocjalizować taką osobę czyli doprowadzić do należytego, oczekiwanego przez społeczeństwo funkcjonowania podopiecznego - ma chodzić do szkoły z zamiłowaniem, rozwijać swoje zdolności, pomagać innym być dobrym człowiekiem . Zadaniem sądowego kuratora zawodowego jest właśnie pomoc w readaptacji społecznej skazanego. Kontrola ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków i poleceń ma na celu oddziaływanie wychowawcze i zapobieganie powrotowi do przestępstwa.
Dla przypomnienia: Nieletnim jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. Małoletnim jest osoba która w momencie popełnienia czynu zabronionego miała więcej niż 17 lat ale mniej niż 18 lat. Młodociany to sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył lat 21 i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Autor: Jolanta Kałucka

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG