ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

WIEMY, WIĘC JESTEŚMY BEZPIECZNI

W ubiegłym tygodniu w Internacie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, p. Jarosławem Zendran Kierownikiem Referatu Patrolowo- interwencyjnego.

Strażnik, wyjaśnił młodzieży podstawowe zagadnienia prawne. Ważne było przedstawienie młodzieży konsekwencji prawnych za popełnianie niektórych czynów zabronionych zarówno na terenie szkoły jak i w miejscu zamieszkania. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie konsekwencje grożą im za udział w bójce, pobiciu, kradzieży, obrażaniu innych , czy też używaniu wulgarnych, nieprzyzwoitych słów. Są to pojęcia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takie jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także omówił prawne aspekty używania alkoholu, wyrobów tytoniowych i narkotyków. Funkcjonariusz, wspomniał o bezpiecznym zachowaniu się na drodze jako rowerzysta ,jako uczestnik jazdy na hulajnodze.

 

 SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG