ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ERASMUS +

Kolejny ważny krok , zbliżający naszą młodzież z klas technik handlowiec i technik informatyk, do wyjazdu na staż do Danii został wykonany. Pan Dyrektor Zbigniew Stankiewicz podpisał w dniu wczorajszym stosowną umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Podpisanie umowy jest niezbędne, do otrzymania środków finansowych, na realizację projektu oraz określa zasady jego wykorzystania.

Przypomnę tylko, że w tegorocznej edycji konkursowej nasz projekt pt: ”E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum”, został oceniony przez Narodową Agencję Programu ERASMUS +, w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe i uzyskał 85 punktów na 100 możliwych, a maksymalna kwota przyznanego grantu wynosi 80.000,00 EURO!!

W dniu dzisiejszym Zarządzeniem Pana Dyrektora Zbigniewa Stankiewicza, został powołany Zespół Rekrutacyjny, którego zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w celu wyłonienia, w pierwszej kolejności listy kandydatów, a następnie listy uczestników wyjazdu na staż, zgodnie z zasadami rekrutacji.

Wszystkim, którzy spełniają kryteria rekrutacyjne życzymy dostania się na listę kandydatów , ale oczekujemy tych najlepszych z najlepszych.

Małgorzata Wietrzycka
Wicedyrektor ZSE-H
Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG