ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZEM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU

26 października br. mieszkańcy Internatu naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu  z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu sierż. szt. Krzysztofem Rucińskim. Policjant sierż. szt. Krzysztof Ruciński to były uczeń naszej szkoły.

Podczas spotkania policjant wyjaśnił, kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem oraz uświadomił młodzież o konsekwencjach prawnych, wynikających z naruszenia tych przepisów. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o procedurach postępowania z nieletnimi w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.
Mundurowy  wyjaśnił różnice miedzy  osobą nieletnią, a małoletnią. Małoletnim jest osoba która nie ukończyła 18 roku życia. Nieletni to osoba w wieku poniżej 17 roku życia. Z kolei sprawca młodociany to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24. która miała konflikt z prawem (i ponosi w związku z tym odpowiedzialność za czyn karalny). Czyn karalny to np. posiadanie niebezpiecznego przedmiotu, zakłócanie spokoju, porządku publicznego przez osobę nieletnią; kończy się zazwyczaj zgłoszeniem na policję, lub/i do Sądu Rodzinnego, który to może udzielić w pierwszej kolejności upomnienia (jednorazowo), a w dalszej: nadzoru w postaci kuratora, zaś w ostateczności umieszczenia w zakładzie poprawczym. Informacja zawierająca upomnienie kogoś już zostaje w kartotece. Spotkanie dotyczyło też bezpieczeństwa w ruchu drogowym: bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Pan policjant wspomniał o nowym przepisie (od 1 czerwca br.), którym jest zakaz korzystania z telefonu idąc przez przejście dla pieszych jak również jadąc rowerem., co jest już wykroczeniem. Jednym z zagadnień poruszonych na spotkaniu było gdzie można się poruszać hulajnogą elektryczną?

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów. W przypadku jej braku jezdnią drogi, na której obowiązuje ograniczenie do 30 km/h.
Funkcjonariusz młodzież ostrzegał przed oszustwami i próbami wyłudzeń, których podejmują się Internetowi oszuści. Mieszkańcy Internatu  mieli też, okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
Mamy nadzieję, że spotkanie to  pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG