ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Dnia 8 października 2021 r. Nasza Szkoła otrzymała od Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie kolejne już wyróżnienie za udział w programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa".

W roku szkolnym 2020/ 21 cyklem spotkań z zakresu bezpieczeństwa zostały objęte klasy I a, I m, I ef, I ip, It, Ir, I h.

Podstawowym celem przedsięwzięcia było promowanie idei bezpieczeństwa pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń w środowisku pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych. Program realizowano z pomocą przygotowanych przez CIOP - PIB podręczników i materiałów multimedialnych.

 Obecnie programem objęte są wszystkie klasy pierwsze. Tegoroczna inauguracja programu połączona będzie z wykładem inspektora pracy „Młodzi w pracy”  i odbędzie się w formule online, następnie klasy otrzymają materiały dydaktyczne i podczas kolejnych spotkań zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie BHP, prawa pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG