ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ERASMUS DLA EKONOMA. DANIA CZEKA NA UCZNIÓW ZSE-H !!!

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła listę projektów zaakceptowanych do realizacji . Z wielka radością pragniemy poinformować, że projekt, którego autorami są Małgorzata Wietrzycka i Henryk Lisowski, zatytułowany  „E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum”, znalazł się na tej elitarnej liście i uzyskał finansowanie w kwocie 70 920 Euro.  Projekt będziemy realizować,  wspólnie wraz z renomowanymi duńskimi placówkami oświatowymi Tech College Aalborg oraz Business College Aalborg .

W ramach projektu, najlepszych 20 uczniów naszej szkoły, kształconych na kierunku technik handlowiec i technik informatyk pojedzie na  4 - tygodniowy staż do Danii, a 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych na 2 tygodnie. Planowy termin wyjazdu : uczniowie 24.04.2022 - 21.05.2022  (4 tygodnie)  ,  nauczyciele  08.05.2022- 21.05.2022  ( 2 tygodnie). Podczas pobytu w Danii, uczniowie będą odbywali zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach Tech College  i Business College Aalborg , jak też w firmach duńskich, działających  w obszarze  e-handlu  i  wykorzystujących technologie IT w dystrybucji towarów i usług. Ponadto uczestnicy projektu, będą realizować program  mający na celu poznanie Danii, jej kultury i historii. Zaplanowano między innymi zwiedzanie Aalborga, wizytę w skansenie miejskim w Aarhus , Lindholm Hojs- Cmentarzysko Wikingów, Muzeum Marynistyczne i Muzeum Morza Północnego , cypel w Skagen, gdzie spotyka się Morze Bałtyckie z Morzem Północnym i inne ciekawe miejsca kontynentalnej części Danii. Projekt jest w 100 procentach finansowany ze środków UE i uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Zasady rekrutacji zostaną podane w zarządzeniu Dyrektora ZSE-H.

Henryk Lisowski

Małgorzata Wietrzycka

 

                    

 

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG