ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ZMIANY W IGHP

Szanowni Państwo , Szanowni Rodzice ,Szanowna Młodzieży !!!!!!

pragnę poinformować , że jako członek ( reprezentuję Nasz Zespół Szkół ) Izby Gospodarczej Hotelarstwa - Polskiego  żeW skład 19-osobowej Rady Elitarnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego  na nową kadencję weszli: Andrzej Burkiewicz, Julian Bystrzanowski, Marcin Dragan, Witold Ignatowski, Krzysztof Jędrocha, Małgorzata Kalinowska-Klimek, Maciej Knyrek, Piotr Kwiatkowski, Agnieszka Maszner-Paprocka, Marcin Mączyński, Marcin Mazur, Magdalena Mucha, Tomasz Pieniążek, Krzysztof Szadurski, Bartłomiej Walas, Jerzy Warszawski, Tomasz Waściński, Ireneusz Węgłowski, Przemysław Wieczorek
Rada, która się od razu zebrała wybrała zarząd IGHP z Ireneuszem Węgłowskim na czele. Zarząd poszerzono o jednego członka - Agnieszkę Maszner-Paprocką
Oprócz wymienionych w zarządzie znaleźli się również: Julian Bystrzanowski, Piotr Kwiatkowski, Tomasz Pieniążek, Krzysztof Szadurski i Marcin Mączyński, jako sekretarz generalny. Wszyscy zasiadali we władzach Izby poprzedniej kadencji.

Nasz Zespół Szkól jest Dumny z członkostwa ,w Zarządzie IGHP, Rodzica  Pani Agnieszki Maszner - Paprockiej .Jest to NIEZWYKŁE WYRÓŻNIENIE, NA KTÓRE PANI ZASŁUŹYŁA - GRATULUJEMY PANI.
Nasz absolwent Tomasz Waściński  został wybrany na członka  Rady IGHP - jest w ELICIE.
EKONOM - Górą.
Duma Nas Rozpiera.

Zbigniew Stankiewicz
Dyrektor ZSEH

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG