ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

WSPÓŁPRACA SGTIH ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zainaugurowała 17 czerwca współpracę ze szkołami średnimi, kształcącymi młodzież na potrzeby sektora turystyki. Pierwszym partnerem jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Porozumienie o współpracy podpisali: prof. dr hab. Aleksander Ronikier, Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Zbigniew Stankiewicz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. W wydarzeniu wzięli również udział: prorektor Rafał Szmytke, dziekan, dr hab. Teresa Skalska, prodziekan, dr Piotr Kociszewski oraz Piotr Tatara, dyrektor Instytutu Turystyki.

Jednym z najważniejszych celów tej współpracy jest kształcenie młodzieży i studentów o wysokich umiejętnościach zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz kontynuowanie rozwoju naukowego na poziomie wyższym

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu należy do ścisłej czołówki polskich szkół średnich, które prowadzą najwyższej jakości edukację zawodową m.in. w obszarze turystyczno-gastronomicznym.

W ramach Porozumienia Uczelnia Vistula objęła Szkołe patronatem, który będzie sprawował w jej Imieniu Instytut Turystyki.

Wspólne działania objęte Patronatem to przede wszystkim:

  • wsparcie w staraniach o organizację wizyt specjalistycznych w hotelach, biurach podróży etc.;
  • udział wykładowców Uczelni w zajęciach prowadzonych dla uczniów Szkoły;
  • udzielanie wsparcia merytorycznego w realizacji programów dydaktycznych i innowacji pedagogicznych;
  • organizowanie konferencji/szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu podnoszenia kwalifikacji;
  • udzielanie nauczycielom pomocy i dzielenie się materiałami naukowymi;
  • współpraca w realizacji badań naukowych z udziałem uczniów i nauczycieli.

W niedługim czasie Uczelnia zamierza podpisać porozumienia o współpracy z kolejnymi szkołami średnimi.

Projekt przewiduje coroczną nagrodę dla najbardziej aktywnych uczniów. Decyzją Kapituły Uczelni trzy osoby otrzymają 100 % zniżki na czesne za okres całych studiów na poziomie licencjatu.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula z Warszawy w Rankingu Niepublicznych Perspektyw 2021 zajmuje wysokie 9 miejsce w Polsce.

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG