ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

W grudniu 2020 r. nasza szkoła otrzymała wyróżnienie od Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, za realizację programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa". 

Ze względu na pandemię nie było oficjalnego podsumowania. Kierownik Okręgowej Inspekcji Pracy przesłał wyróżnionym szkołom dyplomy oraz podziękował koordynatorom programu za pracę, w tak ważnej dziedzinie jakiej jest bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Dyplomy otrzymały szkoły, które wykazały swoje zaangażowanie i duży wkład pracy z młodzieżą. Wśród wybranych szkół nie zabrakło Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu.

W roku szkolnym 2019/ 20 cyklem zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa zostały objęte wszystkie klasy pierwsze. W ramach programu została przekazana uczniom wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy. Młodzież zdobyła także praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG