ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Uczniowie dwunastu pierwszych klas podczas zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, korzystając z materiałów dydaktycznych, filmów edukacyjnych oraz wielu innych źródeł informacji, zdobyli cenne wiadomości z zakresu pomocy drugiej osobie w sytuacji zagrożenia życia.

Wykorzystując aktywizujące metody nauczania, uczniowie poprzez zabawę związaną z wypełnianiem interaktywnych quizów oraz rozgrywek kahoot obserwowali, kto z klasy stanął na podium a tym samym uzyskał największą liczbę punktów. Zdobytą wiedzę teoretyczną połączono z praktyką. Uczniowie wykonywali czynności ratownicze dopasowane do konkretnie zaistniałego zdarzenia. Zajęcia miały na celu doskonalenie cennej umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także pokonanie bariery niepewności oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku realnego zagrożenia zdrowia lub życia.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG