ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

OPIS PROJEKTU NR INT-10-0022

Tytuł projektu: „Wykorzystanie szans europejskich-zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie Pomerania”
Suma łączna na realizacje projektu: 164.615,00 EURO, dofinansowanie 139.922,00 EUR

Partnerstwo pomiędzy Związkiem Kształcenia Zawodowego Eberswalde - Związek zarejestrowany (Berufsbildungsverein Eberswalde e.V.) i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu istnieje od roku 1998. Kontynuwanie dalszej współpracy pomiędzy partnerami w dziedzinie transgranicznego kształcenia i dokształcania wymaga inwestycji w infrastrukturę kształcenia na obszarze Euroregionu Pomerania. Na terenie średniej szkoły Oberbarnimschule w Eberswalde w ramach projektu prowadzone jest poszerzenie i dalsza rozbudowa placówki poprzez dobudowę nowej jej części w celu rozwoju innowacyjnego kształcenia transgranicznego. Szkoła partnerska w Kołobrzegu realizuje działania skierowane na adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie według nowego standardu, aby pogłębić i rozwinąć kształcenie praktyczne w swojej szkole.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG