ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PROGRAM ERASMUS +. PODSUMOWANIE PROJEKTU

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000017814

Tytuł projektu: E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum

Budżet projektu: 70 920 euro.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu  z renomowanymi duńskimi placówkami kształcenia zawodowego Tech College Aalborg oraz Business College Aalborg .W projekcie uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły, kształconych na kierunku technik handlowiec i technik informatyk, którzy wyjechali na  4 - tygodniowy staż do Danii w terminie 24.04.2022 - 21.05.2022  oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych na 2 tygodnie w okresie 08.05.2022- 21.05.2022  .  Podczas pobytu w Danii, uczniowie odbywali zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach Tech College  i Business College Aalborg , jak też w firmach duńskich, działających  w obszarze  e-handlu  i  wykorzystujących technologie IT w dystrybucji towarów i usług. Uczniowie zgłębiali tajniki e-handlu wykorzystując platformę SIMU, jak założyć firmę , sklep internetowy, tworzyć podstawowe informacje biznesowe, pozyskiwać i sprzedawać produkty , tworzyć ciekawe reklamy swoich firm, nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami.

Nasi nauczyciele z kolei przez 2 tygodnie  nabywali nowe doświadczenia zawodowe i poznawali  rozwiązania stosowane w duńskim systemie kształcenia. Powstał między innymi e-sktypt i film  nawiązujący do tematyki projektu.

Uczniowie i nauczyciele ZSE-H Kołobrzeg uzyskali certyfikaty duńskie oraz europejskie paszporty zawodowe Europass.

Weryfikowanie nabytych umiejętności i efektów uczenia odbyło się zgodnie z procedurami europejskiego systemu akumulowania i transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Europassy uznawane są za europejskie paszporty zawodowe potwierdzające  europejskie standardy i wysoki poziom nabytych umiejętności zawodowych. Są zarazem bardzo cenione przez pracodawców i jednocześnie istotnie wzmacniają pozycję na rynku pracy posiadacza Europassu.

Ponadto uczestnicy projektu, realizowali program  mający na celu poznanie Danii, jej kultury i historii, między innymi zwiedzanie Aalborga i oglądanie panoramy miasta z wieży widokowej Aalborgtårnet, która ma  105m wysokości, ponadto  skansen miejski w Aarhus , Legoland w Bilund i inne ciekawe miejsca kontynentalnej części Danii. Projekt był w 100 procentach finansowany ze środków UE i uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów.

 

Henryk Lisowski

Koordynator Projektu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG