ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

HANDLOWCY I INFORMATYCY WYJECHALI NA STAŻ W DANII

W ramach projektu „E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum” z programu Erasmus+  , dwudziestu uczniów technik handlowiec i technik informatyk wraz z 2 opiekunami wyjechało na 4 tygodniowy staż do Danii, zaplanowany na okres 24.04 - 21.05.2022.

Wyjazd poprzedziły zajęcia przygotowawcze,  związane z tematyką projektu oraz zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy językowej OLS, do której uzyskaliśmy licencje, jako beneficjent programu Erasmus+. Ponadto naszą szkołę odwiedzili goście z Danii, Kaj Thybo z Tech College Aalborg oraz Tina da Silva z Business College Aalborg,  reprezentujący instytucje partnerskie. W czasie tej wizyty, przeprowadzono rozmowy uszczegółowiające harmonogram i program stażu  oraz program kulturoznawczy, przybliżający duńskie dziedzictwo kulturowe . Odbyły się również spotkania informacyjne z uczestnikami projektu. Kolejnym ogniwem projektu, będzie wyjazd na dwutygodniowy staż do Danii 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych w okresie 08.05-21.05.2022. Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałych wrażeń w Danii.  

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG