ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO ERASMUS+

Tytuł projektu: ”Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych w kraju pochodzenia turysty”.
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024218
Projekt "Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych w kraju pochodzenia turysty" będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu (Polska) oraz Tech College Aalborg (Dania) w ramach programu unijnego Erasmus+.

Uczestnikami będzie grupa 16 uczniów ZSE-H Kołobrzeg, kształconych na kierunku technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy. Budżet projektu wynosi prawie 50 000 euro. Autorami projektu są nauczyciele ZSE-H, Małgorzata Wietrzycka i Henryk Lisowski. Kluczowym komponentem będzie czterotygodniowy staż w Aalborgu (Dania), zaplanowany na okres 04.09.2017- 30.09.2017. Celem projektu jest praktyczne poznanie duńskiego rynku turystycznego, w tym między innymi: poznanie zasad funkcjonowania duńskich biur turystycznych i hotelowego systemu obsługi gościa oraz pozyskiwanie i gromadzenie informacji o oczekiwaniach, nawykach i zwyczajach turysty duńskiego w jego kraju ojczystym, przydatnych do konstruowania oferty promującej przyjazdy turystyczne do Kołobrzegu i Polski.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w specjalistycznych pracowniach Tech College Aalborg oraz duńskich hotelach i biurach turystycznych. W czasie stażu będzie realizowany również program kulturowy zakładający zwiedzanie ciekawych miejsc w Danii, w kontekście poznania historii i dziedzictwa kulturowego, który będzie obejmował między innymi: spacer z przewodnikiem historyczną starówką Aalborga, wizytę w skansenie miejskim w Aarhus, Lindholm Hojs- Cmentarzysko Wikingów, Muzeum Marynistyczne i Muzeum Morza Północnego, cypel w okolicach Skagen oraz oryginalną architekturę miasta Skagen, gdzie Morze Bałtyckie spotyka się z Morzem Północnym.
Uczestnicy projektu otrzymają duńskie certyfikaty sygnowane przez Tech College Aalborg oraz dokument Europass Mobility, traktowany jako europejski paszport zawodowy, znacząco wzmacniające ich pozycję na rynku pracy.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG