ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

NASI UCZNIOWIE NA STAŻU W DANII

 

Ze stażu  w  Aalborgu w Danii,  wróciła szesnastoosobowa grupa  uczniów ZSE-H, kształconych na kierunkach technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy. Staż był elementem projektu „Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb  zdefiniowanych w kraju pochodzenia turysty” realizowanego w ramach unijnego programu Erasmus+.  Partnerem projektu ze strony duńskiej, był Tech College Aalborg. 

Na mocy bilateralnego porozumienia, w projekt został zaangażowany również Busines College Aalborg.  Z  programu Erasmus+ , kołobrzeski Ekonom pozyskał kwotę blisko 50 tysięcy euro i dzięki temu uczniowie mogli wyjechać na 4 tygodnie do Danii, nie ponosząc żadnych kosztów. Wszystkie wydatki zostały pokryte ze środków unijnych.  Zasadniczym celem stażu było poznanie funkcjonowania branży turystycznej w Danii, turystycznych  nawyków  i przyzwyczajeń Duńczyków , a szczególnie ich słynnego „hygges” w kontekście tworzenia ofert turystycznych zachęcających ich do odwiedzenia Kołobrzegu. W tym celu uczestnicy stażu między innymi odwiedzali duńskie atrakcje turystyczne oraz miejsca spędzania wolnego czasu, w tym weekendów. Dzięki temu można było uzyskać rzetelną „fotografię” potencjalnego turysty i opracować adekwatną ofertę. W czasie stażu  uczniowie zwiedzili spory kawałek kontynentalnej Danii, oprócz malowniczego i urokliwego Aalborga,  byli między innymi w Aarhus i w zjawiskowym skansenie miejskim tam się znajdującym oraz Skagen, mieście na styku Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.

Uczniowie ZSE-H byli też, można  rzec, ambasadorami naszego kraju , często spotykali Polaków mieszkających i pracujących w Danii oraz zostali wydarzeniem medialnym. Interesowały się nimi media, między innymi ukazał się duży artykuł o naszych uczniach w gazecie regionalnej obejmującej zasięgiem , nie tylko Aalborg, ale całą Jutlandię .   

Wszyscy uczestnicy otrzymali duńskie  certyfikaty sygnowane przez Tech College Aalborg oraz  europejskie paszporty zawodowe Europas Mobility wraz z załącznikiem ECVET.  ZSE-H  we współpracy z duńskim partnerem i kołobrzeskimi firmami branży turystycznej  podjął pionierskie wyzwanie , przeprowadzając  weryfikację nabytych umiejętności zgodnie z procedurami  europejskiego systemu transferu osiągnieć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).  Miło zauważyć, że uczniowie ZSE-H, uzyskali maksymalną liczbę punktów ECVET. 

Jednym z produktów projektu jest e-skrypt analizujący profile turystów duńskich, przydatny do budowania oferty dla klienta duńskiego. E-skrypt będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Według statystyk odwiedza Kołobrzeg kilka tysięcy gości z Danii z tendencją rosnącą . Zatem  wiedza  i znajomość duńskich realiów turystycznych jaką przywieźli uczestnicy projektu,  mamy nadzieję ,  będzie przydatna i wykorzystana w Kołobrzegu. 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG