ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

EUROPASSY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZSE-H

Krajowe Centrum Europass w Warszawie poinformowało, że uczestnicy  projektu " Transgraniczne kształcenie dualne jako moderator jakości usług gastronomicznych"   czyli grupa 22 uczniów ZSE-H  kształconych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 5 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych ZSE-H , uzyskała dokument Europass Mobilność  z załącznikiem 5b (ECVET).

Projekt " Transgraniczne kształcenie dualne jako moderator jakości usług gastronomicznych." był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Tech College Aalborg (Dania) w ramach unijnego programu Erasmus+ . W ramach projektu uczniowie odbyli czterotygodniowy staż  w Danii a staż nauczycieli trwał 2 tygodnie.

Weryfikowanie nabywanych umiejętności i efektów uczenia odbyło się zgodnie z procedurami europejskiego systemu akumulowania i transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i obejmowało między innymi:

  • przygotowywanie potraw charakterystycznych dla duńskiej kuchni narodowej
  • obsługa kelnerska gościa duńskiego z kontekstem kulturowym i duńskim "hygges"
  • organizowanie i marketing usług gastronomicznych dedykowanych turystom duńskim odwiedzających Polskę i Kołobrzeg.

Nasi uczniowie i nasi nauczyciele uzyskali  najwyższe oceny i  bardzo pochlebne recenzje. Gratulujemy!

Europassy uznawane są za europejskie paszporty zawodowe potwierdzające  europejskie standardy i wysoki poziom nabytych umiejętności zawodowych. Są zarazem bardzo cenione przez pracodawców i jednocześnie istotnie wzmacniają pozycję na rynku pracy posiadacza Europassu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG