ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Szanowni Państwo , Szanowni Rodzice ,Szanowna Młodzieży !!!!!!

pragnę poinformować , że jako członek ( reprezentuję Nasz Zespół Szkół ) Izby Gospodarczej Hotelarstwa - Polskiego  że

ZMIANY W IGHP

Kampania społeczna, realizowana pod hasłem „Bezpiecznie od startu” ma na celu zainteresowanie uczniów szkół średnich zdobyciem podstawowej wiedzy na temat prawa pracy i zasad bezpieczeństwa pracy. Dnia 25 maja 2021 r  inspektor PIP ze Szczecina pan Piotr Wawruszczak w ramach tej kampanii zapoznał uczniów klasy 1t z prawem pracy.

SPOTKANIE Z INSPEKTOREM PRACY

W dniu 15 kwietnia 2021 roku podpisano porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Uroczystość podpisania porozumienia uświetnił pokaz wyrobów cukierniczych przygotowanych przez nauczycieli zawodu: Ewę Wasileską i Emilię Wieremiej-Woźną.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

Ogromne podziękowania dla właścicieli i pracowników Agencji Reklamowej WEBNEXT, która w tak trudnym, epidemicznym czasie wsparła nas merytorycznie przy realizacji praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego prowadzonego on-line. Uczniowie klasy II w zawodzie technik reklamy i nauczyciele ZSE-H prowadzący projekt mogli liczyć na Państwa pomoc w kształtowaniu zarówno umiejętności zawodowych, jak i kompetencji personalnych.

I CZĘŚĆ PROJEKTU DLA TECHNIKUM REKLAMY

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG