ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

„Fotografia jako potężne narzędzie wyrazu i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania”.
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej
W szkolnym etapie konkursu, komisja w składzie
Anna Antkiewicz
Agnieszka Cichocka
Joanna Schramka
wyróżniła następujących uczniów :
1 miejsce: WERONIKA PAWLAK 4er5
wyróżnienie :
NATALIA DREWNIAK 4r5
KAROLINA NOWAK 3e
ALICJA KOWALCZYK 3e
MATEUSZ JAROSZEK 4e5 za najciekawszą interpretację matematycznych zależności, twierdzeń oraz obiektów.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG