ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ETAP REGIONALNY KONKURSU

Dnia 9 marca 2023 r w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się II etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy o bhp i prawie pracy pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Do konkursu mogły przystąpić szkoły uczestniczące w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, byli to Agnieszka Szyszko z klasy 4m5 oraz Szymon Ruciński z klasy 2ip, którzy przygotowując się do etapu regionalnego, opracowali 400 zagadnień z zakresu bhp i prawa pracy. W etapie regionalnym uczestniczyło 70 uczniów z 32 szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy oraz doceniono ich zaangażowanie i godne reprezentowanie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG