ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

CERTYFIKAT CZŁONKOWSTWA W IGHP

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uzyskał certyfikat członkostwa na rok 2023 w prestiżowej organizacji branżowej: Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Nasza szkoła jest jednym z sześciu członków w katalogu uczelni oraz szkół. IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera inicjatywy gospodarcze i prawne swoich członów. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. IGHP rozwija również działalność edukacyjną, organizując specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień operacyjnych i prawnych.

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG