ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

SZKOLNE AED

Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. E.Gierczak  w Kołobrzegu, dzięki staraniom specjalisty do spraw  BHP Panu Jerzemu Dymeckiemu doczekał się Automatycznego defibrylatora - AED. To ratujące życie urządzenie zostało zamontowane przy recepcji szkolnej w dobrze widocznym, z wejścia do szkoły, miejscu i od dnia dzisiejszego służyć będzie poprawie bezpieczeństwa społeczności szkolnej i wszystkich osób znajdujących się w jej pobliżu. Nauczyciele ZSE-H im. E.Gierczak, systematycznie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy, odbędą również w najbliższym czasie szkolenie z użycia AED. Gratulacje pomysłu i oby nigdy nie było potrzeby aby defibrylator musiał być użyty.
 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG