ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM!

W dniach 19-20 września 2019 roku odbył się Konkurs Recytatorski XX Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada". Wzięła w nim udział uczennica I klasy technikum reklamy (Ir4) Dominika Jarzyńska, przygotowana przez Wojciecha Czaplewskiego, która z tekstem "O róży" tytułowego autora zajęła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Fot.: Marcin Gargas | Foto Studio Teatr

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG