ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT

W październiku i w listopadzie w ramach programu własnego opracowanego przez p. Joannę Kwaśnik – nauczyciela historii „Bliższe i dalsze spotkania z historią naszego miasta i regionu”  przeprowadzone zostały lekcje muzealne w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

  Udział wzięły klasy czwarte –technikum  pięcioletniego (IVr5, IVt5, IVe5, IVa5). Tematem była historia II Wojny Światowej „od podszewki”. Uczniowie poznali umundurowanie, broń, sprzęt wojskowy używany przez żołnierzy na wszystkich frontach II Wojny Światowej, odkrywali tajemnice maszyny szyfrującej „Enigma”, przypomniane zostały najważniejsze miejsca martyrologii narodu polskiego. Następnie pracownicy muzeum Pan Wojciech Tułaza  i Pan Paweł Urbaniak omówili etapy heroicznych walk o Kołobrzeg w marcu 1945roku . Przypominając wspomnieniem historycznym postać bohaterskiej patronki naszej szkoły Emilii Gierczak. Na koniec młodzież miała możliwość w ramach ćwiczeń zademonstrować swoje umiejętności strzeleckie wykorzystując zabytkową broń z okresu II Wojny Światowej. Lekcje cieszyły się dużą frekwencją , zainteresowaniem i aktywnością intelektualną ze strony uczniów. Wielu z nich po raz pierwszy odkrywało bogate zasoby zbiorów oręża polskiego gromadzone od sześciu dekad w kołobrzeskim muzeum.

Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG