ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

TYDZIEŃ NOBLOWSKI 2022

Zakończył się Tydzień Noblowski 2022, projekt edukacyjny realizowany przez  Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego,  popularyzujący tegorocznych laureatów Nagrody Nobla oraz tematykę i dziedziny ,z których zostały przyznane.

Miło przypomnieć, że ZSE-H jest szkołą partnerską projektu UW. W ramach Tygodnia Noblowskiego  w oparciu o materiały multimedialne UW, w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia przybliżające tematykę noblowską. w większości klas, które miały fizykę w tym okresie. Scenariusz zajęć obejmował notkę biograficzną Alfreda Nobla, okoliczności ufundowania, źródła finansowania i procedury przyznawania Nagrody Nobla, jak też charakterystykę tegorocznych laureatów. Oczywiście w klasach , które jeszcze nie miały zajęć noblowskich,  będzie to jak najbardziej możliwe, wystarczy zasugerować takie zainteresowanie na lekcji fizyki.

Henryk Lisowski

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG