ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

wtorek 6.09.2022, godzina 16.00

  • I ef (technikum ekonomiczne i rachunkowości) - 210
  • I m (technikum hotelarskie) - 209
  • I n (technikum hotelarskie) - 207
  • I a (technikum żywienia i usług gastronomicznych) - 200
  • I b (technikum żywienia i usług gastronomicznych) - 201
  • I ip (technikum informatyczne i programisty) - 203
  • I r (technikum reklamy) - 111
  • I t (technikum organizacji turystyki) - 108
  • I h (technik handlowiec) - 106

środa 7.09.2022, godzina 16.00

II ef          201                            IV i4          316

III e          112                            IV i5          210a

IV e4          115                            II r            317

IV e5          307                            III r          304

II m           200                            IV r4          312

III m         106                            IV r5          309

IV m4         207                            II t            111

IV m5         108                            III t          305

II a           210                            IV t4          aula

III a          11- 12                        IV t5          308

IV a4          300                            II h           306

IV a5          301                            III h          209

II ip           203

III ip            9

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG