ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PIĘĆ NAJLEPSZYCH PRAC Z NASZEJ SZKOŁY.

W kwietniu Liga Ochrony Przyrody w Szczecinie ogłosiła konkurs w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzam wodę – chronię przyrodę”. 

Na konkurs wpłynęło ogółem 25 prac w tym 10 ze szkół średnich. Celem konkursu było poszerzenie świadomości uczestników o roli wody w przyrodzie i życiu człowieka, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wyrobienie ekologicznych nawyków związanych z oszczędzaniem wody oraz nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń. 

Przy ocenienie prac konkursowych pod uwagę brano przede wszystkim zgodność z tematem oraz kreatywne podejście do tematu. Pod uwagę brano również estetykę wykonania pracy.

Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace, przyznając następujące miejsca: 

Szkoły średnie :

podobnie jak w II kategorii wiekowej komisja przyznała dwa równoległe pierwsze i trzecie miejsca. 

I MIEJSCE: Alicja Stabach, Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich
w Kołobrzegu, kl IIa  
ex aequo Oliwia Polowczyk, Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich w Kołobrzegu,  kl II r
II MIEJSCE: Antoni Wojciechowski, Zespół Szkół Ekonomiczno -Hotelarskich w Kołobrzegu,  kl I ip
III MIEJSCE: Gabriela Bednarska, Zespół Szkół Ekonomiczno -Hotelarskich w Kołobrzegu, kl II r  ex aequo

III MIEJSCE: Zuzanna Nowak, Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu,  Ia

Całej piątce gratulujemy.

Zdrowie i życie człowieka zależy w dużej mierze od rodzaju
 i jakości wody, którą na co dzień pije”.                                

                                                              prof. Julian Aleksandrowicz

 

Ogromne znaczenie wody w życiu przyrody i ludzi.

  1. Czym jest woda? – woda to życie…

Wszyscy mamy do czynienia z wodą, a rzadko zastanawiamy się nad tym, czym ona jest. Pijemy ją, wlewamy do wanny przed kąpielą, pierzemy bieliznę czy podlewamy rośliny. Kiedy potrzebujemy wody do tych czynności odkręcamy kran i…

 Takimi słowami rozpoczęła swoją pracę Oliwia Polowczyk II r

Autor: Jolanta Kałucka

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG