ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

PRZENTACJA PROJEKTÓW INFORMATYKÓW I PROGRAMISTÓW

Uczniowie klas 1ip (technik programista) i 3ti4 (technik informatyka) zakończyli pierwszy etap przygotowań do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF.03. Wynikiem ich pracy są zamieszczone poniżej projekty grupowe stron internetowych, tworzonych w językach HTML, CSS i JavaScript, które demonstrują wygląd witryn na różnych etapach rozwoju technologii WWW. 

KLASA 1IP TECHNIK PROGRAMISTA

Projekt nr 1


Projekt nr 2


Projekt nr 3


Projekt nr 4


Projekt nr 5


KLASA 3ti4 TECHNIK INFORMATYK

Projekt nr 1


Projekt nr 2


Projekt nr 3


Projekt nr 4


 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG