ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

„Fotografia jako potężne narzędzie wyrazu i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania”


Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.
Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej
Uczniowie z klas 3e5 oraz 3r5 przedstawili na zdjęciach swoją interpretację matematycznych zależności, twierdzeń oraz obiektów. Dzięki ich zaangażowaniu i aktywności Szkoła otrzymała tytuł Ambasadora XII edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG