ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

W poniedziałek (28 lutego)odbyło się spotkanie mieszkańców Internatu z p. Dyrektorem  Szkoły ZSE-H nt. ZSK. ZSK, czyli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ,który ,opisuje, porządkuje zbiera różne kwalifikacje jednym dostępnym rejestrze.

Pan Dyrektor wspomniał ,że ustawa o ZSK weszła w życie już 15 stycznia 2016.Na wprowadzenie ZSK wiele osób: uczniowie, pracodawcy, organizacje zawodowe i polscy pracownicy ,którzy pracują w Polsce jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskie czekało. W ZSK ważne jest to, co potrafimy, jakie mamy umiejętności ,kompetencje .A nie ,to gdzie się tego wszystkiego nauczyliśmy. Zintegrowany System Kwalifikacji oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się, oraz zapewnia powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem. Pełna lista kwalifikacji znajduje się w publicznej bazie danych (ZRK). Pan Dyrektor podkreślił, że dzięki wprowadzeniu systemu: każdy może  starać się  o potwierdzenie posiadanych kompetencji, bez konieczności uczęszczania na dodatkowe kursy; a pracodawcy mogą łatwiej rozpoznać wartość potencjalnego pracownika, a pracownicy zaprezentować swoje kompetencje w wiarygodny sposób.

ZSK to kwalifikacje dla każdego! To narzędzie polityki uczenia się przez całe życie, realizowanej zgodnie ze strategią polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. U podstaw idei
uczenia się przez całe życie leży przekonanie, że nawet po zakończeniu etapu formalnej
edukacji należy w dalszym ciągu doszkalać się oraz podnosić swoje kwalifikacje. Kwalifikacje uzyskuje się na drodze ukończenia określonej szkoły, studiów, kursów czy też warsztatów. Z reguły udowadnia się je poprzez okazanie stosownych dokumentów (dyplomu, świadectwa, czy też certyfikatu).

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG