ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

CO SIĘ ZMIENI, GDY SIĘ KLIMAT OCIEPLI?

Pod koniec października szkoła otrzymała informację od Ligi Ochrony Przyrody (LOP ) w Szczecinie  o rozstrzygniętym konkursie pt: ”Co się zmieni, gdy się klimat ociepli?”. 

Zadaniem w konkursie było wskazanie, jakie skutki niosą ze sobą zmiany klimatyczne oraz opisanie, jak będzie wyglądał nasz świat, jeśli nie spróbujemy ich powstrzymać. Jak poinformowała komisja oceniająca prace: ”Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą o tym, jak klimat kształtuje nasze środowisko i świadomością, jakie skutki będzie mieć dalsze ocieplanie się klimatu”. Po długich naradach wyłoniono autorów najlepszych prac.
Wśród najlepszych znalazła się praca naszej uczennicy Gabrieli Bednarskiej z II r której komisja przyznała I-miejsce .Gabrysi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ze znajomości ochrony przyrody i ekologii.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG