Łopuskiego 13
 78-100 Kołobrzeg

+48 94 354 05 83
zseh@kolobrzeg.powiat.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

W grudniu 2020 r. nasza szkoła otrzymała wyróżnienie od Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, za realizację programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa". 

Ze względu na pandemię nie było oficjalnego podsumowania. Kierownik Okręgowej Inspekcji Pracy przesłał wyróżnionym szkołom dyplomy oraz podziękował koordynatorom programu za pracę, w tak ważnej dziedzinie jakiej jest bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Dyplomy otrzymały szkoły, które wykazały swoje zaangażowanie i duży wkład pracy z młodzieżą. Wśród wybranych szkół nie zabrakło Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu.

W roku szkolnym 2019/ 20 cyklem zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa zostały objęte wszystkie klasy pierwsze. W ramach programu została przekazana uczniom wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy. Młodzież zdobyła także praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok