ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Za rok szkolny 2018/2019 w województwie zachodniopomorskim stypendium otrzymało 188 uczniów, w tym w okręgu koszalińskim 71 uczniów. Wśród nagrodzonych były 3 stypendystki z naszej szkoły: Adrianna Woltmann, Wiktoria Pawłowicz i Jolanta Piecyk. Dyplomy wręczyli Wicewojewoda Marek Subocz i Wicekurator Bogusław Ogorzałek.Serdecznie gratulujemy Stypendystkom.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG