ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

DUŃSKA PRZYGODA Z ROBOTAMI

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu przystąpił do realizacji projektu „Wymiana doświadczeń z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki” realizowanego z TCA Aalborg (Dania) w ramach programu Leonardo da Vinci. Autorami projektu o budżecie wynoszącym 13 500 euro, w stu procentach finansowanym ze środków unijnych, są nauczyciele ZSE-H, Dariusz Antkiewicz i Henryk Lisowski.

W listopadzie, dyrektor szkoły Zbigniew Stankiewicz podpisał umowę z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci, co formalnie umożliwiło rozpoczęcie realizacji projektu i przelanie unijnych pieniędzy na konto szkoły. Najważniejszym komponentem projektu będzie wyjazd 5 nauczycieli informatyki kołobrzeskiej placówki, na trwający 2 tygodnie, staż do Danii. Uczestnicy pod okiem duńskich fachowców z działu IT TCA Aalborg, będą zgłębiali arkana programowania robotów.

Planowane są także wizyty w firmach duńskich zajmujących się mikro sterownikami. ZSE-H posiada już kilka robotów (planowane są kolejne zakupy) i z coraz większym rozmachem wprowadza do swej oferty edukacyjnej zajęcia z programowania robotów. Projekt będzie dla nauczycieli generatorem doświadczenia, jakże cennego i przydatnego w realizacji ambitnych planów szkoły. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają Europass Mobility – europejski dokument potwierdzający wysoki poziom i unijne standardy nabytych umiejętności. Współpraca z Duńczykami w zakresie robotyki będzie kontynuowana, wymieniony wyżej duet autorów obecnego projektu, pracuje już nad następnym projektem LdV, zorientowanym na uczniów. W założeniach następnego projektu przewiduje się wyjazd uczniów ZSE-H, kształcących się w zawodzie technik informatyk, na 3 tygodniowe staże do Danii, dotyczące programowania robotów.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG