baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

Niewłaściwe odżywianie, brak ruchu, stres i używki to zjawisko często występujące wśród młodzieży. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz narodowej strategii promowanej przez Instytut Żywności i Żywienia uczniowie z klas gastronomicznych przystąpili do realizacji działań w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Przedsięwzięcie ma służyć promocji aktywności fizycznejnabyciu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wskazać szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka. Dzięki podjętym działaniom  uczniowie dowiedzą się, dlaczego złe odżywianie spędza sen z powiek dietetykom i ustalą, jaki wpływ na ten proces ma człowiek. Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawidłowego odżywiania, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Więcej o projekcie dowiecie się na: https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty.html

Zachęcamy do oddawania głosu na nasz projekt nr 894. Codziennie można oddać jeden głos!

                                                                                              Autor: K.Sienkiewicz-Łęcka